ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

07 ธ.ค. 66
#อำเภอสีคิ้วขอความอนุเคราะห์เผยแพร่📍
#ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน