ประกาศกรมทางหลวง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๒)ฯ

06 ต.ค. 65

#ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว