ประกวดราจาจ้างจ้างเหมาบริการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย  โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดขยะเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) เทศบาลเมืองสีคิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.ย. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราจาจ้างจ้างเหมาบริการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย  โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดขยะเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) เทศบาลเมืองสีคิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :