ประกวดราคาซื้อติดตั้งสัญญาณไฟจราจรระบบดิจิตอล บริเวณสามแยกบ้านหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 พ.ย. 61