ประกวดราคาซื้อติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเป็นระบบดิจิตอลบริเวณสี่แยก อบต.

09 ก.ย. 63

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเป็นระบบดิจิตอลบริเวณสี่แยก อบต. ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :