ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง (โครงการเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสีคิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.ค. 66