ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาพนะแลนขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2400 ซีซีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.ค. 66

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาพนะแลนขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน  2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :