ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ขยายเสียงไร้สายในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 มิ.ย. 66

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ขยายเสียงไร้สายในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :