ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถกระเช้าไฟฟ้า  รถบรรทุก 6 ล้อฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ส.ค. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถกระเช้าไฟฟ้า  รถบรรทุก 6 ล้อ (4*2)  ติดตั้งบูมยกกระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส  ตัวรถใช้เครื่องยนต์ดีเซล  4 สูบ 4 จังหวะ  มีกำลังไม่น้อยกว่า  100  กิโลวัตต์  หรือไม่น้อยกว่า 134.00 แรงม้า จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :