ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่(รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 1 ตันชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ม.ค. 64

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่(รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 1 ตันชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)