ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ติดตั้งถังน้ำจากเหล็กชุบซิงค์ป้องกันสนิม ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 เม.ย. 63