ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 ก.ค. 62