ประกวดราคาซื้อขยายเขตระบบเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งภายในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

23 ม.ค. 62