ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 14 ซอย 5/6 เชื่อม ถนนเทศบาล 14 ซอย 9 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

18 เม.ย. 62