ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธาณะเป็นหลอด (LED) บริเวณถนนชุมค้า ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ต.ค. 62