ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน-ค.ส.ล.ถนนเลียบลำเหมืองฯ หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

09 ม.ค. 67