ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  บริเวณสวนสาธารณะ บึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

31 ต.ค. 66

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  บริเวณสวนสาธารณะ บึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :