ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 6  ซอย 12/1 (สุดแยกบ้าน ผอ.สะอาดถึงลำเหมืองฯ) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

10 ต.ค. 66

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 6  ซอย 12/1 (สุดแยกบ้าน ผอ.สะอาดถึงลำเหมืองฯ) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :