ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล ๑๓  ซอย ๘ ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 ต.ค. 66

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล ๑๓  ซอย ๘ ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :