ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว ด้วยวิธีอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

21 ก.ค. 66