ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย10/1 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ 6 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ก.ค. 66