ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ เทศบาล  17 ซอย 1/2 หมู่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 ก.พ. 66

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ เทศบาล  17 ซอย 1/2 หมู่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)