ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล  24 ฝั่งชุมชนบ้านโรงงาน (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ม.ค. 66

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล  24 ฝั่งชุมชนบ้านโรงงาน (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)