ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล  18 หมู่ที่ 2  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 พ.ย. 65

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล  18 หมู่ที่ 2  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)