ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ  ถนนเทศบาล ๒๒ (ซอยไก่ย่าง) หมู่ที่ ๑ ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 พ.ย. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ  ถนนเทศบาล ๒๒ (ซอยไก่ย่าง) หมู่ที่ ๑ ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :