ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย 10/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ต.ค. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย 10/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :