ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 23 ข้างโตโยต้า (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ต.ค. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 23 ข้างโตโยต้า (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :