ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ภายในสวนสาธารณะ  บึงสีคิ้ว  (ด้านข้างหลวงปู่ทวด) หมู่ที่ ๔ ตำบลสีคิ้วฯ (e-bidding)

12 ก.ย. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ภายในสวนสาธารณะ  บึงสีคิ้ว  (ด้านข้างหลวงปู่ทวด) หมู่ที่ ๔ ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :