ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ เทศบาล 4 ซอย 15 (ถนนเหลียบลำเหมืองฯ – วังไทร) หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ส.ค. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ เทศบาล 4 ซอย 15 (ถนนเหลียบลำเหมืองฯ – วังไทร) หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :