ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  ระบบดิจิตอล  บริเวณสี่แยกกุดชนวน หมู่ที่9,11  ตำบลมิตรภาพฯ ด้วยวิธีประมูลด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ส.ค. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  ระบบดิจิตอล  บริเวณสี่แยกกุดชนวน หมู่ที่9,11  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประมูลด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)