ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร  ถนนเทศบาล ๗ ซอย ๔ (หลังโรงเรียนประสารวิทยา)ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 มิ.ย. 65

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร  ถนนเทศบาล ๗ ซอย ๔ (หลังโรงเรียนประสารวิทยา) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนคคราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :