ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 1/1 (เทพประทาน) หมู่ที่ 2  ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

21 ม.ค. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 1/1 (เทพประทาน) หมู่ที่ 2  ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :