ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED (ช่วงที่ทิ้งขยะ – สี่แยกบ้านเหนือ) หมู่ที่ 4,5 และ 6ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ม.ค. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED (ช่วงที่ทิ้งขยะ – สี่แยกบ้านเหนือ) หมู่ที่ 4,5 และ 6  ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังวหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)