ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ถนนเทศบาล  14 หมู่ที่ 6,7ฯ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ม.ค. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ถนนเทศบาล  14 หมู่ที่ 6,7  ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังวหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :