ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 18 ซอย 2 (ช่วงกี่กระตุก – หลังเมรุวัดโนนกุ่ม) หมู่ที่ 2  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ธ.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 18 ซอย 2 (ช่วงกี่กระตุก – หลังเมรุวัดโนนกุ่ม) หมู่ที่ 2  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)