ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ธ.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)