ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะ บึงสีคิ้ว  หมู่ที่ ๔ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ต.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะ บึงสีคิ้ว  หมู่ที่ ๔  ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)