ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าน้ำ ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ (เวทีกลางแจ้ง) บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว 

07 ก.ย. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าน้ำ ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ (เวทีกลางแจ้ง) บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว

หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)