ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. (ด้านทิศเหนือสนามฟุตซอล) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ส.ค. 64