ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 6,7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ม.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 6,7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :