ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 17 วอย 1/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

09 ก.ย. 63

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 17 วอย 1/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :