ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็น LED ถนนเทศบาล 1 (แยกโนนกุ่ม-หน้าศาลสีคิ้ว) หมู่ที่ 9

09 ก.ย. 63

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็น LED ถนนเทศบาล 1 (แยกโนนกุ่ม-หน้าศาลสีคิ้ว) หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :