ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำป้ายชื่อถนน-ซอย ภายในเขตเทศบาล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ก.ค. 63