ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 4 ซอย 8 หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ค. 62