ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 17 ซอย 1 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอยิกส์ (e-bidding)

08 ก.พ. 62