ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนรื่นจิต ด้านขวาทาง (จากแยกศาลเจ้าพ่อฯ-แยกวัดเกาะสีคิ้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ม.ค. 62