ประกวดราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมคันหินทางเท้า ถนนชุมค้าทั้งสองด้าน (ช่วงสี่แยกโนนกุ่ม ถึงปากทางสีคิ้ว)

09 ก.ย. 63

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ประกวดราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมคันหินทางเท้า ถนนชุมค้าทั้งสองด้าน (ช่วงสี่แยกโนนกุ่ม ถึงปากทางสีคิ้ว) หมู่ที่ 1 ,2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)