ประกวดราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 24 ฝั่งชุมชนบ้านโรงงาน หมู่ที่ 11 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 ก.ค. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 24 ฝั่งชุมชนบ้านโรงงาน หมู่ที่ 11 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)