ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ  สายทางถนนเทศบาล  24  ฝั่งชุมชนบ้านโรงงาน (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 พ.ย. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ  สายทางถนนเทศบาล  24  ฝั่งชุมชนบ้านโรงงาน (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)