ประกวดจ้างเหมาบริการคัดแยกและกำจัดขยะมูงฝอย  โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดขยะเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.ย. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดจ้างเหมาบริการคัดแยกและกำจัดขยะมูงฝอย  โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดขยะเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :